گـزارش تصـویـری

Loading

آخرین اخبار

اخبار شماره 3
این خبر جهت تست سایت میباشد . لطفا صبر کنید

تمـاس با مـا

آدرس ستاد مرکزی :

بوشهر- خ چهارباندی -سازمان مدیریت پسماند
شهرداری بوشهر

تلفن : 33321467

فکس : 333321467

رایانامه : info@buwmo.ir

نقشه